Projekti nimetus:
Grand Holmi jahisadama investeeringute toetus


Projekti lühikokkuvõtte:

Statsionaarsed betoonsillad(püsikaid) ja sillakastid on lagunenud - äravajunud ja muutuvad merehuvilistele ohtlikuks. Projekti raames läbivad GHM'i statsionaarsed betoonsillad (ca 130 m) kapitaalse remondi ning kaasajastatakse kõik vajalikud kommunikatsiooni ühendused(vesi, elekter). Võimaldades seeläbi sadamakülastajatele turvalisemat sildumist ja kaasaegsel tasemel sadamateenuste tarbimist. Investeering võimaldab hoida sadama külastajatele 100 kaikohta avatuna. Sadamas kokku ca 100 kaikohta


Projekti eesmärgid ja oodatavad tulemused:

Projekti realiseerimisel kaasajastatakse täielikult(sh kommunikatsioonide lahendused) lagunenud ja ohtlikuks muutuvad statsionaarsed betoonsillad, mille küljes on omakorda ka kõik sadama kaasaegsed ujuvsillad. Tulemusena tagatakse kvaliteetse teenusega sadama jätkusuutlik opereerimine ja kasutus/avatus kõikidele merehuvilistele ning väliskülalistele. Projekti elluviimisega suudame hoida avatuna ja kaasajastada vähemalt 70 väliskülalistele mõeldud 2,5 m sügavusega kaikohta(sadamas koos ujuvkaidega kokku ca 100 kaikohta). Projekti realiseerimisel on oluline roll ka GHM'i suuremahulisemates arenguplaanides - hetkel on Haapsalu Linnavalitsusega algatamisel uus detailplaneering, mille raames rajatakse sadamasse kaasaegne ellinguhoone ja väike hotell(ca 10 tuba/20 kohta), et pakkuda kõikidele huvilistele aluste hooldust, aluste talvehoidu ja mugavustega majutusteenust ning ka ürituste korraldamise võimalust. Rajatakse autode parkimisala, kus sobiva ilma korral võimalik korraldada ka mõnusaid väliüritusi.

Euroopa Regionaalarengu Fondi poolt eraldatav toetussumma on maksimaalselt 199 990€